MOEHS_Iberica_logo

P.I. Cova Solera – Roma, 8-12 – 08191 Rubí (Spain) – T +34 93 586 05 20 – Fax +34 93 588 85 13
info@moehs.es
iberica_mapa

Oficines centrals del grup MOEHS on es localitza la holding company Moehs Ibèrica. En aquestes oficines es troben els departaments d’Administració i Finances, Comercial i Compres i Logística. El conjunt dels serveis ocupa a unes 68 persones.