Conformitat amb les normes GMP

Una plantilla especialitzada supervisa diàriament el compliment de les normes GMP. Aquest equip gestiona els diferents elements del sistema de Qualitat, entre ells:

  • Pla Mestre de Validació
  • Auditories Internes
  • Investigació de Desviacions de Processos
  • Reclamacions i OOS
  • Control de canvis
  • SOPs. Procediments Normalitzats de Treball
  • Formació
  • Qualificació de proveïdors

Les nostres instal•lacions són freqüentment auditades pels nostres clients i regularment inspeccionades per diferents autoritats.

FDA inspected
since
Latest FDA
inspection
Other inspections Activity
CATALANA 1984 May 2013 AEMPS (Oct 2014),
K-FDA, JA
Generics CM
CANTABRA 2010 March 2012 AEMPS (Feb 2015)
TGA, JA
Generics CM
COPRIMA 2001 Nov. 2012 AEMPS (Dec 2012),
JA, Cofepris
Generics
MOEHS BCN AEMPS (Jan 2014) Generics CM
BENECHIM 2013 June 2013 AFMPS (Jan 2015) -
Belgium, JA
CM Generics
NORCHIM 1989 June 2012 AFSSAPS-France (Dec 2014), JA Process Research CM
C.F. BERG 2002 April 2012 BfArM-Germany (Dec 2014)
K-FDA, JA
Generics CM
PROTEOS BIOTECH  AEMS Biotechnology
*JA: Japanese Accreditation