Custom Manufacturing

L’èxit en aquest segment de mercat depèn de la confiança que el client tingui en la resposta tècnica i industrial que el proveïdor pugui proporcionar. Els nostres més de 50 anys d’experiència en aquest sector ens avalen.

A MOEHS OFERIM A LES EMPRESES QUE CONSIDERIN EXTERNALITZAR LES SEVES PRODUCCIONS:

  • Capacitat de producció, adaptada al producte sol•licitat.
  • Experiència tecnològica en desenvolupament de processos.
  • Corresponsabilitat en els desenvolupaments dels processos de síntesi i mètodes d’anàlisi.
  • Linealitat en el desenvolupament, des del seu estudi de laboratori fins a la producció passant per les fases pilot.
  • Equip multidisciplinari qualificat que garanteix l’èxit en una transferència de tecnologia o una solució innovadora a un procés de síntesi.
  • Compliment de les normes GMP en la totalitat del desenvolupament del projecte.