Seguretat i medi ambient

Actualment, el respecte i la protecció del medi ambient així com la prevenció de riscos laborals no només són una obligació legal, sinó també un requisit de mercat.

La indústria farmacèutica valora cada vegada més la producció dels Ingredients Actius Farmacèutics de la manera més sostenible i segura possible.
L’equip humà que formem MOEHS som conscients d’aquest fet.


Safety_1

Safety_1


Safety_2

Safety_2


Safety_3

Safety_3


Safety_4

Safety_4


Safety_5

Safety_5

Com a eix principal de la nostra política d’empresa, apliquem un programa de Seguretat i Medi Ambient que comprèn des de la formació contínua del conjunt dels treballadors de MOEHS fins la implementació de normes internes encaminades a minimitzar els riscos laborals i mediambientals de la nostra activitat productiva.


Estem orgullosos d’exigir-nos anar més enllà de les demandes de les Autoritats Competents i d’aplicar aquests programes de Seguretat i Medi Ambient en el procés productiu, així com d’equipar-nos amb la més moderna tecnologia per salvaguardar la salut i el medi ambient.

MOEHS_Safety_enviroment

ALGUNS SERVEIX I PROCEDIMENTS GENERALS A AMBDUES PLANTES MOSTREN EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT I EL MEDI AMBIENT:

  • Plantes de tractament d’aigües residuals equipades amb reactors biològics amb injecció d’oxigen.
  • Parc subterrani de tancs per a dissolvents regulats segons la norma APQ.
  • Scrubbers per a la neteja dels gasos alcalins i àcids de reacció emesos a l’atmosfera.
  • Magatzem per a dissolvents inflamables en bidons amb sistema automàtic d’extinció d’incendis.
  • Pioners en la implementació d’un programa de gestió de residus. Valoració i control dels diferents focus emissors en col•laboració amb les autoritats locals.
  • Planta de tractament d’aigües residuals amb tecnologia de membranes (BMR)