l'equip_cat

En aquest moment, més de 600 persones estan treballant en les 6 empreses que conformen el grup MOEHS (Iberica, Catalana, Cantabra, Coprima, Benechim i Moehs BCN).

Dirigint i gestionant l’activitat del grup es troba el Comitè Directiu que fomenta la realització de programes de formació interns i externs d’acord amb els objectius estratègics de la Companyia i les necessitats específiques relacionades amb l’activitat laboral, incidint especialment sobre les bones pràctiques de fabricació, Seguretat i Medi ambient.

MOEHS_team_cat

Pla d’evolució del personal
2010 2011 2012 2013 2014
MOEHS IBERICA S.L. 82 85 89 89 98
MOEHS CATALANA S.L. 186 198 210 211 205
MOEHS CANTABRA S.L. 134 134 146 140 143
MOEHS COPRIMA 65 64 70 73 74
BENECHIM - - - 62 62
MOEHS BCN - - 2 10 37
TOTAL 467 481 4517 585 619
TEAM_Moehs

Després de l’adquisició de BENECHIM al 2008 i la recent construcció de MOEHS BCN a Barcelona, el grup MOEHS produeix en 5 plantes de síntesis diferents i adapta l’estructura corporativa a la nova situació:

  • MOEHS IBERICA, S.L.: Empresa que alberga el Comitè de Direcció i tots els serveis comuns de les plantes de fabricació. Situada a Rubí (Barcelona)
  • MOEHS CATALANA, S.L: Planta de producció situada a Rubí (Barcelona)
  • MOEHS CANTABRA, S.L.: Planta de producció situada en Polanco (Cantàbria)
  • MOEHS COPRIMA, S.L.: Planta de producció situada a Polinyà (Barcelona)
  • BENECHIM S.p.r.l.: Planta de producció situada en Bèlgica
  • MOEHS BCN, S.L.: Planta de producció situada a Barcelona

Les sis empreses estan interconnectades per intranet corporativa i videoconferència garantint la perfecta operativitat del grup MOEHS. Les 6 plantes treballen 4 torns per setmana, un total de 24 hores diàries, 7 dies per setmana amb 2 parades de manteniment a l’any, una a l’estiu i una altra en Nadal.