Breu Historia

History_1

History_1

History_2

History_2

History_3

History_3

History_4

History_4

History_5

History_5

1962 MOEHS fou fundada per el Sr. Melchor Mallasen Ornat, d’ aquí deriva el nom de la companyia Mallasen Ornat E HijoS
MOEHS es va establir comercialment como fabricant de química fina per a la Indústria Farmacèutica.
1980 MOEHS va entrar a formar part del grup SANOFI como a principal planta de fabricació situada a Espanya. MOEHS va estar a la divisió química –Sanofi Chimie- durant 15 anys
1995 MOEHS MOEHS va ser adquirida per la companyia holding americana PMC, formant junt amb altres companyies una estructura de química fina a Europa.
2000 MOEHS construeix una nova planta de fabricació i es re-organitza fiscalment. La primera companyia MOEHS S.A. es transforma en MOEHS IBERICA S.L., esdevenint el holding de la planta de producció MOEHS CATALANA S.L. i de la nova planta MOEHS CANTABRA S.L.
2005 MOEHS va adquirir la empresa COPRIMA S.L. esdevenint aquesta la tercera planta de fabricació dintre del grup MOEHS.
2008 BENECHIM S.P.R.L. activa desde el 1977 i NORCHIM S.A.S fundada en el1986, s’ uneixen al grup MOEHS.
2009 CHEMISCHE FABRIK BERG de Alemania, fundada en el 1953, s’integra a MOEHS. Es la sisena planta de fabricació.
2011 MOEHS adquireix el 50% de PROTEOS BIOTECH, S.L. afegint una nova filial al grup i introduint-se en el camp de la biotecnologia.
2012 Es compleix el 50 aniversari de la fundació de MOEHS
2013 Es posa en funcionament la nova planta MOEHS BCN, S.L. situada a Castellbisbal, incrementant la capacitat de producció del grup i millorant així el servei al client.
2014 Establim sinèrgies amb Oxiris Chemicals ( PMC Group )
Actualment Actualment MOEHS ha inaugurat una nova planta de fabricació, MOEHS BCN S.L., situada a Castellbisbal (Barcelona). El propòsit de l’empresa amb aquesta nova planta és augmentar la capacitat de producció i millorar el servei als clients.
A l’actualitat MOEHS IBERICA S.L. és una companya independent dintre de PMC que gestiona totes les plantes de producció dintre del Grup MOEHS.