BACK

BACK

MOEHS_catalana_title

MOEHS_catalana_title

Pol. Industrial Rubí Sur – César Martinell i Brunet, 12A – 08191 Rubí (Barcelona) Telf: +34 93 586 05 20

catalana_mapa


MOEHS Catalana S.L. està situada a la població de Rubí, a 20km de Barcelona.
El complex industrial ocupa una superfície total de 30.000 m², que es divideixen entre la planta de producció (8.000 m²) i la unitat d’acabats (ampliada fins ocupar una superfície de 5.000 m²) i els edificis adjacents d’oficines, laboratoris i magatzems que ocupen 5.300 m².
L’edifici d’oficines alberga també l’empresa “holding-Moehs Ibérica, S.L.”, que dóna els seus serveis a totes les plantes del grup MOEHS. Aquests serveis són control de Qualitat, Tècnics i Regulatoris i Regulatory Affairs. El conjunt dels serveis ocupa a 68 persones en Moehs Ibérica S.L.

SÍNTESIS

El nucli de les instal•lacions de síntesi consisteix en reactors mutiust d’acer inoxidable i esmaltats, amb capacitats des de 3.000 fins a 16.000 litres, centrífugues, 2 columnes de rectificació per a la recuperació del dissolvent i 1 unitat de destil•lació a alta temperatura i pressió al buit. El volum total és de 400 m³.
En un edifici annex es troba la unitat dedicada a reaccions a alta pressió i alta temperatura, equipada per a l’ús de gasos com l’hidrogen, el clor, l’amoníac, etc., amb els seus corresponents dispositius de seguretat.

MOEHS_catalana_foto1

MOEHS_catalana_foto1

PURIFICATS

L’àrea de purificació consisteix en 5 unitats de cristal•lització, programables automàticament, fet que permet la monitorització completa de la cristal•lització i centrifugació.
14 mòduls –dividits cada un en 5 pisos- formen l’àrea de secat /molguda/ condicionament. Cada pis es dedica a un procés específic –omplerta, assecat, barreja, molturació i/o tamització- amb flux del producte aprofitant la gravetat. Estan equipades amb assecadors de llet fluid, rotatives i bicons així com molins Fizt-Patrick i micronitzador.
Totes les unitats estan considerades sales netes aïllades amb sobrepressió d’aire filtrat, en línia amb les indicacions més estrictes segons cGMP.

VAPOR:

FRED:

PRESSIÓ:

TEMPERATURA:

10.000 KG/H (6 bars)

720,000 KFRIG/H

-1 a 20 bars-

-20 a 200 ºC

NITROGEN, CALEFACCIÓ PER CAMISA D’OLI (primera fase)

Volum total de reacció: 400 m³.