Qualitat

La política de qualitat de MOEHS està basada en les normes GMP per a fabricants d’Ingredients Actius Farmacèutics (CFR 210-211 i ICHQ7). Les diferents fàbriques de MOEHS son regularment inspeccionades per les autoritats locals y la FDA.

Així mateix, les nostres plantes de fabricació estan acreditades per la PMDA i algunes, inspeccionades per la K-FDA i TGA.
Combinem els requeriments de les normes GMP amb les demandes dels nostres clients en una única organització de qualitat que recull totes les necessitats per a disposar d’un sistema eficient i la millora continua del nostre servei.

LA UNITAT DE QUALITAT ESTÀ COMPROMESA AMB LA PLÍTICA DE QUALITAT I EL SEU MANTENIMENT. PER ACONSEGUIR AQUEST OBJECTIU ESTÀ ORGANITZADA EN 4 GRANS ÀREES

  • Garantia de Qualitat
  • Regulatory Affairs
  • Assistència Tècnica.
  • Control de Qualitat.